image image image image image image

Tez Danışmanlık

Tez Danışmanlık Nedir?

Tez danışmanlık, Varyans Akademi’nin danışanlarına verdiği hizmettir. Yüksek Lisans, lisans eğitiminin ardından 4 dönem olarak hedeflenen, ilk iki dönemi ders son iki dönemi tez aşaması olan akademik çalışmanın ilk ayağıdır. Bu aşama öğrencinin, bilimsel bakış açısını kaleme aldığı, belirlenen kurallar çerçevesinde uyguladığı bir süreci ifade eder. Tartışma, destekleme ve sonuçlandırmanın sağlandığı, öğrencinin bakış açısının yönlendirildiği bu meşakkatli süreçte akademik hayatta sürecinizi kolaylıkla atlatmanızı sağlıyoruz. İntihal oranını bağlı bulunduğunuz üniversitenin talebi doğrultusunda gerçekleştirerek, savunma sonrasına kadar tez danışmanlık olarak online destek veriyoruz. Konunuzun belirlenme aşasıyla başlayan süreçten itibaren her daim bizimle iletişim halinde olarak sorunsuz bir süreç yaşamanızı sağlıyoruz. Yüksek Lisans aşamalarını kısaca açıklamak gerekirse:

 

  • Literatür taraması
  • Tezin içeriğinin belirlenmesi
  • Okuma metinlerinin belirlenmesi
  • Ekrandan okunacak okuma metinlerinin hazırlanması
  • Varsa analizler için hazırlık aşaması
  • Yapılan analizlerin tablolaştırılması
  • Tartışma ve Sonuç Bölümünün oluşturulması
  • Tez formatına getirilmesi
  • Tezin teslimi

 

 

Tez Danışmanlık Hizmetinin Kapsamı Nedir?

Kapsamı geniş bir kavram olan tez danışmanlık hizmetini öğrencinin isteği farklılıklar gösterebilmektedir. Tez yazdırma sürecinde konu belirleme, literatür taraması, veri toplama ve analizlerin yapılması gibi farklı aşamalar bulunmaktadır. Buradan hareketle Varyans Akademi olarak sizlere vermiş olduğumuz ayrıcalıklı tez danışmanlık hizmetiyle beraber tam olarak gereksinim duyulan noktaya odaklanabilmekteyiz. Bir tezin ilk adımından son adımına kadar teslim şeklinde hizmet alabileceğiniz gibi güçlük çektiğiniz herhangi bir aşama içinde danışmanlık hizmetlerimizden yararlanabilirsiniz. 

 

 

Tez Danışmanlık Hizmetimizin Ayrıcalığı Nedir?

Tez danışmanlık hizmetinde değerli danışanlarımıza sunduğumuz ayrıcalıklardan bir diğeri de günün her saati bizlere ulaşabilmenizi sağlamak ve tez yazımınız süresince kafanızda soru işaretlerinin oluşmasının önüne geçmektedir. Tez danışmanlık hizmetlerinde “anahtar teslim” gibi çağ dışı bir modelden ziyade tezinizi mümkün olan en fazla ilerleme yöntemi ile danışanımızdan gelecek onaylarla devam ettirmekteyiz. Az önce bahsi geçen ilerleme sayısı danışanımızın aciliyet ya da titizlik gibi düşüncelerinden ötürü çoğalacağı gibi azaltılabilmektedir. Örnek vermek gerekirse  tezini kısa sürede teslim almak isteyen bir danışanımız olduğunda ilerleme sayısı 2’ye düşebilmekte ya da 10’a çıkabilmektedir. 

 

 

Tez Danışmanlık Sürecinin Yapısı Nasıldır?

Tezlerin yapısında süreklilik ve daha önce meydana getirilen çalışmalardan haberdar olunması gereksinimi bulunmaktadır. Meydana getirilen bütün tezler daha önce gerçekleşmiş araştırmalardan referans alınarak meydana getirilmektedir. Aktarılan tezlerin yayın içerisinde aktarımında birtakım nizamlara uyulması, faydalanan referansların yine belirli nizamlara doğrultusunda gösterilmesi mecburidir. 

 

Danışanlarımıza verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti ile beraber yukarıda bahsedilen tüm bilimsel etik kurallara uyulmasına oldukça özen gösterilmektedir. Yine, tez yazmak ve tezin sonuçlarını bildirme aşamasında kasıtlı olarak ya da farkında olmadan gerçekleştirilen hatalar çalışmanın saygınlığına zarar vermenin yanında çalışma konusunun dahil olduğu alan üzerinde de olumsuz etkiler bırakmaktadır. Buradan hareketle danışanlarıma verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti ile beraber daha sonraki dönemlerde saygınlıklarına zarar gelmemesi doğrultusunda “en az hata” ilkesini benimsemekteyiz. Danışmanlık hizmeti verdiğimiz bir tezin bitiminde danışanın talep edip etmemesine bakmadan en az altı farklı uzmanın çalışmaları tekrar okuyarak var olan hataları düzeltmektedir. 

 

 

Tez Danışmanlığı İlkeleri Nelerdir?

Son zamanlarda akademik gündemi oldukça meşgul eden “etik dışı” şeklinde ifade edilen davranışlar kapsamına “sahtecilik”, “intihal”, “uydurmacılık” ve “tekrarlanan yayın yapma” gibi ihlallere oldukça fazla rastlanılmaktadır.  Bu ihlaller içerisinde devamlı şekilde karşılaşılan intihal sadece akademik alanlardan değil sanat ve edebiyat camiasında büyük bir problem olmaktadır. Bilimsel bir çalışmanın etik olarak kaliteli bir araştırma olarak kabul edilebilmesi için yazma sürecinde belirlenmiş kurallara uyulması ve bilimsel değerlere bağlı olunması gereksinimi zorunludur.

 

Bilimsel nitelikler taşıyan bir tez hazırlarken, yazma oluşumu bireyden bireye göre farklılık gösterebilse de bir bilimsel eserin bir tamlamasına kadar geçilen aşamalar genel hatları ile; konunun belirlenmesi, konunun sınırlandırılması, hipotez kurma, araştırma yönteminin belirlenmesi, geçici bir taslak hazırlanması, geçici kaynakçının meydana getirilmesi, okuma-not alma ve yazım aşamaları olarak karşımıza çıkmaktadır. Buradan sonra karşılaşılan durum ise bir bilimsel eserin içindekiler kısmının oluşturmasına kadar geçen süreçte nasıl bir yönteme başvurulacağıdır. 

 

 

Tez Danışmanlık Yöntemleri Nelerdir?

Danışanlarımıza verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti kapsamında yukarıda bahsi geçen uluslararası kabul gören yöntemlere başvurulmaktadır. Tez konunuzun henüz belirlenmediği aşamada tez danışmanlık hizmeti talep edildiği durumlarda danışanlarımız için en uygun konuyu bilimsel yöntemlerle seçmek için yoğun bir çaba sarf etmekteyiz. Bilimsel çalışmanın konusu belirlenmeden önce düşünülen konu kapsamında yapılan çalışmalar incelenirken üzerinde durulması gereken başlıca konuları ele almak gerekir ise; bilimsel dergilerdeki güncel konular, eski tarihlerde meydana getirilen bilimsel eserlerin önerdiği araştırma konuları, ilgili alandaki akademisyen ve araştırmacıların öngördüğü araştırma gerekliliği duyulan konular, genel olarak kabul görmüş lakin ispatlanmamış kuramlar ve alanla ilgilenen uzmanlar tarafından ispatlanmamış ya da zayıf bir şekilde ispatlanmış iddialar olarak sıralanabilmektedir. 

 

Bahsi geçen kriterlere uygun şekilde belirlenen bir tez konusu danışanı sonraki süreçlerde oldukça rahatlatacağı gibi tezinizin saygınlığını da arttıracaktır. Varyans Akademi olarak on beş yıldır bulunduğumuz tez danışmanlığı sektöründe danışanlarımıza verdiğimiz hizmet kapsamında önceden tecrübe etmedikleri “karmaşık bir durum” için vakitlerinin büyük bir bölümünü ayırmalarını engellemek adına tezlerinin tamamı veya zorluk yaşanan herhangi bir aşama için tez danışmanlığı yapmaktayız. Verdiğimiz tez danışmanlık hizmeti boyunca danışanlarımıza günün her saatinde bizlere ulaşabilmelerini sağlayan sistemimiz ve alanında uzman yüzden fazla danışmanımız ile birlikte yazımı üstlendiğimiz tezleri hatasız şekilde tamamlamayı temel prensibimiz olarak görmekteyiz.

Tez yazdırma ücretlerini öğrenmek için tıklayın!

Tez Danışmanlık